Koncepce dopravy:

>> Koncepční a prognózní studie
>> Studie proveditelnosti
>> Generely dopravního řešení - obytné zóny, zklidněné komunikace
>> Komunikace pro pěší a cyklistické stezky, organizace stávající silniční dopravy

Vypracování projektové dokumentace pozemních komunikací:

>> Dálnice, silnice, městské, místní a účelové komunikace
>> Komunikace pro pěší a cyklisty
>> Zpevněné plochy, parkoviště, závodové komunikace
>> Autobusová nádraží
>> Dopravní řešení hromadných garáží a parkovišť
>> Návrh svislého i vodorovného dopravního značení
>> Dopravně inženýrská opatření

Železniční a tramvajové stavby:

>> Návrh geometrické polohy a prostorového uspořádání kolejí
>> Novostavby a rekonstrukce nástupišť
>> Novostavby a rekonstrukce úrovňových přejezdů

Dopravní infrastruktura

Projekční a inženýrská činnost

ÚVOD
SLUŽBY
O MNĚ
KONTAKT
Menu

Úvod

O mně

Služby

Reference

Blog

Kontakt

Kontakt

Ing. Tomáš Petr

Nad Vápenicí 42
592 42 Jimramov

Kancelář Brno:
Filipínského 55
636 00 Brno - Židenice

Tel.: (+420) 605 169 968
E-mail: petr.projekt@gmail.com


©2018 Ing. Tomáš Petr