Nové Hlavní nádraží ve Vídni

09. prosince 2012 bylo do částečného provozu uvedené nové Vídeňské hlavní nádraží. Jedná se o jeden z nejvýznamějších středoevropských projektů dopravní infrastruktury. Není to jen projekt železniční stanice, současně byla navržena i celá nová městská čtvrť.

Nové průjezdné nádraží se stane uzlem transevropské železniční sítě, bude propojovat linky vedoucí ze severu Evropy na jih a linky z východu na západ. Pro cestující to přinese rychlejší spojení a zvýší se cestovní komfort díky jednodušším přestupům.

V přilehlé nové městské čtvrti byly navrženy kancelářské a bytové plochy, plochy zeleně a rovněž školy a školky. Dopravní napojení čtvrti bude zajišťovat kromě sítě místních komunikací a linek MHD rovněž síť komunikací pro cyklisty. V prostoru hlavního nádraží byla vedle podzemní garáže pro automobily navržena rovněž garáž pro jízní kola s 1 150 odstavnými místy.

Data a fakta k projektu

> Celková plocha projektu 109 ha

Data projektu železniční infrastruktury
> Celková plocha projektu železniční infrastruktury cca. 50 ha
> Délka projektu železniční infrastruktury cca. 6,7 km
> Celková plocha mostů cca. 30 000 m2
> cca. 100 km kolejí
> cca. 300 výhybek
> cca. 8 km protihlukových stěn

Data železniční stanice Hauptbahnhof Wien
> 5 zastřešených ostrovních nástupišť
> Šířka nástupišť: průměrně 12,1 m
> Celá železniční stanice je bezbariérová
> Křižovatka 3 koridorů TEN:
    TEN 17 Paříž - Štrasburk - Štutgart - Vídeň - Bratislava
    TEN 22 Atény - Sofie - Budapešť - Vídeň - Praha - Norimberk / Drážďany
    TEN 23 Gdaňsk - Varšava - Brno / Bratislava - Vídeň - Benátky
> Přímé napojení na MHD pomocí linek příměstské železnice S-Bahn, linky metra U1,     tramvajových linek, autobusových linek a regionálního autobusového nádraží
> Podzemní garáž pro 630 automobilů, garáž pro jízdní kola s 1 150 místy
> Nákupní centrum a gastronomická zařízení ve výpravní budově

Nová městská čtvrť
> 59 ha celkové plochy, z toho 8 ha zeleně
> Víceučelové využití: Kanceláře, byty, obchody, služby, hotely, vzdělávací campus,     školky
> 550 000 m2 kancelářských ploch
> 5 000 bytových jednotek pro zhruba 13 000 lidí

Nové místní komunikace
> Nová síť místních komunikací napojující projektované území v délce asi 5,5 km
> Úprava stávajících místních komunikací v celkové délce asi 5,1 km
> Zrušení bariér mezi městskými částmi: 10. a 3. resp. 4. městským okrskem
> 6 nových možností k přechodu frekventovaných komunikací pro chodce:
    nádražní pasáž, 3 podchody, Lávka Arsenal, Most Südbahnhof
> Nové cyklostezky napojující projektované území v délce asi 7 km
> Novostavba a úprava komunikací pro cyklisty okolo areálu v délce asi 6,2 km
> Celková délka komunikací pro cyklisty okolo areálu v celkové délce asi 8,8 km
> Stavba 12 nových světelných signalizačních zařízení včetně přechodů pro chodce
> Prodloužení tramvajové linky D okolo 2 km až ke Gudrunstrasse

Financování
> Očekávaná cena celého areálu okolo 4 miliard EUR
> Z toho Hlavní nádraží Vídeň (železniční infrastruktura + železniční stanice):
    1,009 mld. EUR (rámcový plán pro roky 2013 - 18, valorizace 2,5%)
    Financování přes ÖBB, město Vídeň, TEN - dotace, kapitál ÖBB Immobilien, další     vlastní zdroje ÖBB
> Zbytek:
    Asi 500 mil. EUR město Vídeň na technickou a sociální infrastrukturu v nové     městské čtvrti.
    Asi 2,5 mld. EUR soukromí invesroři.

Časový plán projektu:

2006
> Start projekčních prací k dokumentaci pro územní rozhodnutí
> strategické vyhodnocení vlivů na životní prosředí

2007
> Start EIA (vyhodnocení vlivů na životní prostředí) pro železniční projekt a projekt     městské čtvrti

2008
> Start EIA pro projekt místních komunikací
> Udělení povolení k EIA pro železniční projekt

2009
> Udělení povolení k EIA pro projekt místních komunikací a městské čtvrti
> První vyklizení dotčeného území a zřízení provizorií
> Prosinec: Südbahhof a Ostbahhof mimo provoz

2010
> Začátek stavby železničního projektu

2011
> Úprava důležité místní komunikace Gürtel

2012
> Začátek stavby bytových jednotek a kancelářských budov
> Prosinec: uvedení Hlavního nádraží do částečného provozu

2013
> Dokončení prvních bytů

2014
> Dokončení vzdělávacího campusu
> Dokončení centrály ÖBB
> Prosinec 2014: otevření Hlavního nádraží

2015
> Prosinec 2015: dokončení celého železničního projektu, plný provoz

2019 - 20
> Dokončení městské čtvrti


Zdroj informací: www.hauptbahnhof-wien.at

Dopravní infrastruktura

Projektová a inženýrská činnost

ÚVOD
SLUŽBY
BLOG
KONTAKT
Menu

Úvod

O mně

Služby

Blog

Kontakt

Kontakt

Ing. Tomáš Petr

Nad Vápenicí 42
592 42 Jimramov
Tel.: (+420) 605 169 968
E-mail: petr.projekt@gmail.com


©2013 Ing. Tomáš Petr